top of page
Sexbysus undervisning.JPG

min vision er at innovere og udvikle seksualundervisning på en ny måde.

"

"

Unge har et grundlæggende behov for at forstå, hvad der sker i deres krop og sind under puberteten., hvad der sker i deres krop og sind i puberteten. Om menstruation, deres køn, lyst og seksualitet generelt. Om, hvordan det føles at være forelsket, og om, hvem der bestemmer, hvad "perfekt" er. De kan også have brug for at tale om, hvad mødommen egentlig er, og om, hvordan man ved, om man er klar til samleje første gang.
I teenageårene fylder det også meget at have retten til at bestemme over sin egen krop, samt at have lov til at finde ud af om man er til piger, drenge eller begge køn. Samtykkeloven tvinger os til at tænke over, hvordan man kan sikre sig, at den anden har lyst, hvorfor vi sætter ord på grænselandet mellem ja og nej. 

Det er opmærksomhedsværdigt, at mange unge tror, at uskyldige kys kan forveksles med at "gå hele vejen." Dette viser, at der er et behov for at etablere et tydeligt og præcist sprog for sex og seksuelle grænser. Uklarheder og misforståelser omkring disse emner kan føre til usikkerhed og potentielle problemer i unge menneskers seksuelle oplevelser. 

At arbejde på at skabe dette sprog for sex er et vigtigt skridt mod at hjælpe unge med at forstå og udtrykke deres egne ønsker, grænser og samtykke på en klar og respektfuld måde. Det bidrager til at fremme sund seksuel oplysning og sikre, at unge er i stand til at tage informerede beslutninger om deres seksuelle liv. Samtidig kan det bidrage til at mindske usikkerhed og fjerne stigmatisering omkring seksualitet.

 

SexbySus spiller en værdifuld rolle i at hjælpe unge med at navigere sikkert gennem pubertet og ungdommen.

Med omfattende viden, en dedikeret tilgang og nyskabende undervisningsmaterialer inspirerer SexbySus både skoler og institutioner samt forældre til at tage fat på tabubelagte emner. Samtidig hjælper de unge med at udvikle et sprog for sex, inden de træder ind i seksuelle relationer. Dette er en essentiel indsats for at fremme sund seksuel oplysning og hjælpe unge med at træffe ansvarlige og informerede beslutninger om deres seksuelle sundhed og trivsel.

UDDANNELSE OG ERFARING

Januar 2016 - Juni 2016

BACHELOR, SEKSUALUNDERVISNING

Mit bachelorprojekt skrev jeg under emnet seksualundervisning, fordi jeg ønskede at få øje på, hvilke udfordringer der kan være forbundet med seksualundervisning i folkeskolen. Mit empriske materiale bestod i, at min veninde og jordemoder Camilla Härtel udførte seksualundervisning i en 8. klasse.  Det kom bag på mig at opleve, at det langt fra er eleverne, der føler det akavet at modtage seksualundervisning, men at det i højere grad kan være klassens lærere, der oplever begrænsninger i forbindelse med undervisningen.

Juni 2016

FOLKESKOLELÆRER, PROFESSIONSHØJSKOLEN ABSALON

Dansk, musik og idræt.

September 2019 - June 2020

ENGLISH TEACHER, PROFESSIONSHØJSKOLEN ABSALON

Efteruddannelse til engelsklærer

bottom of page